III Konferencja
Naukowo-Techniczna

SIŁY POWIETRZNE
W OBRONIE ENERGETYCZNEJ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ


30 czerwiec 2023r.

Centrum Nauki CORDIS

 ul. Mieszka I 17A

78-300 Świdwin

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie
Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin

PATRONAT

Instytut Techniczny
Wojsk Lotniczych

Instytut Energetyki Cieplnej
Politechnika Poznańska

CEL KONFERENCJI

Infrastruktura krytyczna, będąca zbiorem systemów oraz obiektów, w tym obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji oraz ich funkcjonalności niezbędnych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli stanowi jeden z podstawnych obiektów ataku potencjalnego przeciwnika. Zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury krytycznej mogą skutecznie uniemożliwić obronę państwa, zarówno poprzez fizyczne zniszczenie (lub uniemożliwienie wykorzystania) zasobów obronnych państwa (na przykład przemysłu obronnego) jak również osłabienie woli obronnej narodu, niezbędnej do kontynuowania walki.
Przebieg konfliktu za naszą wschodnią granicą wskazuje, że jednym z najważniejszych elementów infrastruktury ustawicznie atakowanych przez Rosję jest system zaopatrywania w energię, przy czym w zasadzie bez znaczenia jest to, czy dostarcza on paliwa (stałe lub płynne), czy energię elektryczną. Doświadczenia z Ukrainy wskazują również, że zasadniczymi narzędziami ataku na jej infrastrukturę krytyczną są pociski balistyczne, pociski manewrujące (odpalane z okrętów podwodnych lub samolotów lotnictwa dalekiego zasięgu) oraz systemy bezzałogowe. W takiej sytuacji zasadniczy ciężar obrony tej infrastruktury spoczywa na Siłach Powietrznych jako rodzaju sił zbrojnych posiadającym najszerszą gamę skutecznych środków wykrywania przeciwdziałania zagrożeniom.
Budowa skutecznego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, stanowiącego połączenie środków naziemnych (nawodnych) i powietrznych powinna być zasadniczym przedsięwzięciem podnoszącym zdolność do przetrwania infrastruktury krytycznej, a tym samym całego państwa. Siły powietrzne jako integrator takich systemów (zarówno załogowych jak i bezzałogowych) będą odgrywały kluczową rolę w tym zakresie.
Celem konferencji jest przedstawienie różnorodnych aspektów (prawnych, technicznych, administracyjnych, osobowych) ochrony infrastruktury krytycznej, szczególnie w jej segmencie energetycznym. Istotnym efektem konferencji będzie nieskrępowana wymiana doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami (naukowymi, technicznymi, zarówno cywilnymi, jak i wchodzącymi w skład sił zbrojnych RP) pełniącymi znaczącą rolę w zapewnieniu odporności infrastruktury krytycznej.
Komitet Organizacyjny

KOMITET HONOROWY

 

prof. Michał CIAŁKOWSKI

Politechnika Poznańska

 

Piotr FELIŃSKI

Burmistrz m. Świdwin

 

Mirosław MAJKA

Starosta Świdwiński

 

płk pil. Roman STEFANIAK

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

KOMITET NAUKOWY

płk dr Tomasz CHUKOWSKI

1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego

 

gen. dyw. rez. dr pil. Leszek CWOJDZIŃSKI

 

gen. bryg. rez. dr Jan DZIEDZIC

 

dr Przemysław DAROSZEWSKI

Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. Wiktora Degi Uniwersytet Medyczny

 

gen. bryg. rez. dr pil. Ryszard HAĆ

 Lotnicza Akademia Wojskowa

 

gen. dyw. dr Dariusz ŁUKOWSKI

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

 

prof. Andrzej FRĄCKOWIAK

Politechnika Poznańska

 

prof. Mariusz FIGURSKI

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 

prof. Adam JANUSZKO

Akademia Wojsk Lądowych

 

gen. bryg. Artur KĘPCZYŃSKI

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

 

prof. Mirosław KOWALSKI

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

 

płk dr Grzegorz LISOWSKI

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

 

Łukasz MACIEJUNAS

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych


gen. broni rez. dr pil. Tadeusz MIKUTEL

 

prof. Zbigniew NADOLNY

Politechnika Poznańska

 

 gen. bryg. pil. Ireneusz NOWAK

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

 

płk dr Wojciech PROKOPOWICZ

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

 

ppłk Maciej PRZYBYLSKI

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

  

gen. dyw. pil. Ireneusz STARZYŃSKI

Centrum Operacji Powietrznych

 

prof. Sławomir STĘPIEŃ

Politechnika Poznańska

 

gen. bryg. dr pil. Grzegorz ŚLUSARZ 

4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego

 

gen. bryg. dr pil. Maciej TRELKA 

1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego

 

prof. Agnieszka WRÓBLEWSKA 

Politechnika Poznańska

 

prof. Andrzej ŻYLUK 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

KOMITET ORGANIZACYJNY

płk. rez. Mariusz LIPIŃSKI

Przewodniczący

 

prof. Agnieszka WRÓBLEWSKA

V-ce przewodniczący

 

dr Łukasz SEMKŁO

Sekretarz

 

mgr Anna WÓJCIK

 

st. chor. sztab. rez. Józef MIKA

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Rejestracja uczestników – do 07.06.2023r. 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na stronie: konferencjaik.put.poznan.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma materiały konferencyjne.

Koszty zakwaterowania oraz podróży uczestników konferencji pokrywają jednostki delegujące.

Termin przesłania artykułów – do 10.05.2023r.

Materiały należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: lukasz.semklo@put.poznan.pl

Artykuły należy przesłać sformatowane w programie Microsoft WORD: formatka do pobrania tutaj.

Maksymalna liczba stron referatu: 10 stron.

Wszystkie nadesłane artykuły po recenzji będą publikowane w monografii konferencyjnej.

REJESTRACJA

PROGRAM KONFERENCJI

08:00 – 08:50 Rejestracja uczestników

08:50 – 09:00 Powitanie uczestników

09:00 – 12:30 – Konferencja Naukowo – Techniczna

     09:00 – 09:30  gen. bryg. rez. dr Jan Dziedzic „Logistyczne aspekty zapewnienia odporności infrastruktury 

                              energetycznej bronionej przez siły powietrzne”

     09:30 – 09:55  gen. dyw. dr inż. Dariusz Łukowski „Główne zagrożenia dla energetycznej infrastruktury krytycznej 

                              oraz wyzwania dla budowy odporności”

     10:00 – 10:25  gen. broni rez. dr inż. pil. Tadeusz Mikutel „Lotnictwo w walce o energię”

         10:25 – 10:40 – Przerwa kawowa

     10:45 – 11:10  prof. PP dr hab. inż. Sławomir Stępień „Roje UAV w obronie infrastruktury krytycznej” 

     11:15 – 11:40  płk dr inż. Wojciech Prokopowicz „Aerostaty w obronie infrastruktury energetycznej”

     11:45 – 12:10  Dyskusja i podsumowanie 

12:15 – 12:30 – Zakończenie konferencji

12:30 – 13:00 – przejazd do 21.BLT

         13:15 – 13:30 – odsłonięcie tablicy upamiętniającej 70-rocznicę Lotniska Świdwin

13:30 – 14:00 – przejazd na lotnisko

        14:00 – 14:45 – uroczysta zbiórka z okazji Święta 21. BLT (płyta lotniska)

14:45 – 15:15 – przeloty

15:15 – 16:30 – poczęstunek (domek pilota)

        16:30 – 17:00 – przejazd do HELENA PARK

        od godz. 17:00 Spotkanie Lotniczych Pokoleń

   

KONTAKT

Łukasz Semkło

tel. 61 665 2213, 603803960

e-mail: lukasz.semklo(at)put.poznan.pl


Agnieszka Wróblewska

tel. 61 665 2201, 784 698 595

e-mail: agnieszka.wroblewska(at)put.poznan.pl


Anna Wójcik

tel. 887882166

e-mail: stowarzyszenie.swidwin@op.pl


MIEJSCE KONFERENCJI

Źródło tła: https://www.goodfon.com/download/ptb-su-22-sukhoi-su-22m4-vvs-polshi-su-22m4-pilot-kokpit-hes/2048×1152/

W przygotowaniu